Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB

Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB

Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB
ITV Viet V2 More Power, More Memory, More Speed! With Wireless Air Mouse Mini Keyboard Remote. Mt hp cho tt c. Không cn tr tin hàng tháng. Tin tc và th thao trc tip. Mua vi s tin tng, ã có trên th trng hn 4 nm nay và vn còn tip tuc s dng. Dn u trong tt c các hp internet TV dành cho ngi Vit v phn cng và phn mm. Website có nhiu hng dn chi tit không nh nhng hp TV Thông Minh khác hoc No name. Không có thông tin sn phm và website không có hng dn y. Nu có tr ngi s sa máy ti nhà qua remote (Team view). Hoc ty xóa toàn b, máy s tr li bình thng. Do ó iTV Vit ã c s dng khp các ni trên Th gii. Sp xp th t d dàng s dng và chy rt nhanh. Chng trình s t ng update hng ngày ti nhà bn. Truyn hình & TV show trc tip. Hn 30 ài VN hi ngoi, trên 50 VN ti VN. Rt nhiu ài khp th gii. Phim t các website: phim l, phim b, phim mi, phim chiu rp, phim Vit, phim HK. Hàn Quc, n , Thái Lan. Lng ting, thuyt minh, ph , v. Karaoke vi unlimited songs: hát karaoke thoi mái, không gii hn không cn phi tr thêm tin. Karaoke t chn bài hát hoc ca s Vit, Anh, Pháp, Hoa, v. Ca nhc, ci lng, hài kch, nu n, tôn giáo, nhc Âu M. Phim, TV shows Âu, M t xa n phim ang chiu rp h HD và 3D. Chng trình cho cng ng Á châu nh: Hng Không, Trung Quc, Hàn Quc, Campuchia, Lào Thái Lan vi ài truyn hình trc tip và phim l, phim b, TV shows. Th thao trc tip HD. Chng trình dành cho kids: cartoons, movies và hc hi. Ài ngi ln có password riêng t i và t khóa. Nhiu và nhiu chng trình khác. Có nhiu app và bn có th download nhng app mi nu bn mun. Ch có trong iTV Vit và hoàn toàn min phí. Trong phn mm, cho phép ngi s dng có th thay i màn hình n gin hn cho ngi ln tui d dàng dùng. Bonus : Xem c các ài ca hp UNO iptv. Mi ngôn ng và cho mi gii. Bo hành 01 nm cho hardware và program vn tip tc support. Yêu Cu S Dng. Internet tc cao (nên có: tóc 10 Mbp/s hoc cao hn). Có th s dng vi TV mi hoc c TV bình thng, HD hoc 4K, TV smart hoc không smart. Get Vietnamese TV, shows, films, music, news, and much more. Live and on-demand content from the USA, Vietnam, and around the world. For overseas Vietnamese or those with Vietnamese loved ones, this box packs in everything you need. It has the most content of all the boxes available on the market today. Includes bonus karaoke apps: get unlimited songs from Viet, English, French, Chinese artists. Watch UNO channels on the iTV Viet. Better than TV Thong Minh or other similar boxes. The maximum amount of Viet television, shows, films, music, news and more. Pay one-time only – no monthly cost. Convenient: no need to bring your laptop or computer to your TV. The built-in Android operating system allows you limitless customization. Access thousands of apps. Can playback videos and Internet streams in high-definition. Apps and games load faster with the built-in 8-core processor. High speed Internet (we recommend: minimum 10 Mbp/s download speed). Any TV new or old (can be used with standard, HD or 4K TVs, both smart and non-smart). Amlogic S905X: 4-Core 64-Bit ARM Cortex-A53. 2 GB DDR3 RAM. Android 6.0.1 Marshmallow. HDMI 2.0a, composite to 3-RCA. 264 and various 4K and 1080p formats. 264 and various 1080p formats. S/PDIF digital audio, HDMI, composite RCA. 10/100 Mbps with RJ-45 ethernet port. 2 x USB 2.0 ports, microSD/microSDHC card slot. Android-based over-the-top (OTT) Internet TV box. Aluminum alloy and ABS plastic. 2.4 GHz wireless remote control with air mouse, 100-240V AC power adapter, braided HDMI 2.0 cable, 3-RCA AV cable, ethernet cable, 2 x AAA batteries. Come visit us in-store or online. Unit 21 – 1 Whitehorse Rd. Toronto, Ontario, M3J 3G8 Canada. ITV Viet Introduction – YouTube. Video will open in a new window. ITV Viet Karaoke FREE app – YouTube. The item “Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB” is in sale since Thursday, May 30, 2019. This item is in the category “Consumer Electronics\TV, Video & Home Audio\Media Streamers”. The seller is “tinkerandhack” and is located in North York, Ontario. This item can be shipped to United States.
 • Max. Resolution: 4K
 • Model: V2
 • Storage Capacity: 16 GB
 • Brand: iTV Viet
 • MPN: iTV Viet V2
 • Media Input Connectivity: Bluetooth
 • Color: White
 • Features: 4K
 • Manufacturer Color: White, Black
 • Media Streaming: Internet TV/Video
 • Audio/Video Outputs: Composite Video RCA
 • Operating System: Android
 • Processor: Quad Core

Ultimate Vietnamese Internet TV box Hay hon TV Thong Minh New V2 16GB